Atleti Pacov

Aktuality

Výroční schůze

 V sobotu 13.3.2010 ve 14 hodin se koná v Turistické základně Pacov výroční schůze atletického oddílu TJ Slavoj Pacov
Program jednání :
1. zahájení, volba komisí
2. zpráva mandátové komise
3. zpráva o činnosti za rok 2009
4. zpráva o hospodaření za rok 2009
5. vyhodnocení soutěže O nejlepšího atleta 2009
6. občerstvení
7. projednání a schválení sportovního programu 2010, termínovou a rozpočtu
8. diskuze
9. usnesení a závěr